Mozaiky z drobných kamínků přitahují obdivné pohledy mnoha lidí.

V roce 2008 se uskutečnily Světové dny mládeže v Sydney v Austrálii. Během tohoto charismatického setkání papež Benedikt XVI. nazval mladých "proroky nové éry". Hlavní myšlenka těchto světových dní byla: "Když na vás sestoupí Duch svatý, dostanete sílu a budete mi svědky" (Sk 1, 8).

Světové dny mládeže v Sydney bylo první novodobé a multimediální setkání, do kterého byly zapojeny sociální média, kanály YouTube i sociální síť Facebook.

Jen malé procento mládeže si mohlo dovolit vycestovat do vzdálené země, aby se zúčastnilo světových dní mládeže. Z tohoto důvodu vzniklo ActIv8: česko - slovenské setkání mládeže na Velehradě, které se konalo souběžně se setkáním v Sydney.

Na podporu pastorační činnosti v České republice i na podporu setkání mládeže na Velehradě a v Sydney vznikla sbírka s názvem "Mozaika 2008". Tvořily ji prodejní kartičky v hodnotě 50 Kč, koupí jejichž společenství křesťanů finančně podporovalo křesťanské projekty.

Finanční dar však nebyl jediným způsobem jak přidat svůj "kamínek" do Mozaiky 2008. Velkou a potřebnou hodnotou byli i modlitby a oběti, které společenství obětavých křesťanů přinášelo za mládež. Mozaika byla symbolem jednoty křesťanů v celé církvi a zároveň jedinečnosti každého člověka.

Podporovat mladých lidí je třeba i v dnešní době. Stále více se ukazuje jako velmi potřebná a nenahraditelná zejména duchovní a morální podpora mládeže; ukázat jim cestu, která má životodárný smysl.

V tomto hlučném a výdobytky moderní doby přeplněném světě se musí mladí lidé naučit orientovat. Je důležité se za ně modlit, zejména za dar rozlišování, aby do svého nitra nepřijímali vše jako kompostér, ale jak přes jemné sítko přijímali jen to, co prospěje jejich křesťanskému životu a nesmrtelné duši.

Sociální sítě, YouTube, televize, knihy dávají množství podnětů, které mají moc ovlivnit budoucnost mladého člověka, stejně pozitivní i negativní. Eliminování negativních vlivů prostředí na minimum je možné dosáhnout například i čtením dobré náboženské literatury určené zejména mladým , sledováním videí, jejichž obsah je v souladu s křesťanskou morálkou stejně i poslechem hudby a sledováním filmů, jehož děj a myšlenka člověka formuje a inspiruje k lepšímu.

Tento svět nabízí mnoho možností, ale důležité je vybírat si jen ty dobré.